ضد عفونی کردن محیط های اداری ، آموزشی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 1398/12/05


ضد عفونی کردن محیط های اداری ، آموزشی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
طبقه بندی خبری:
عمومی